การรักษาทางศัลยกรรม

การผ่าตัดส่องกล้อง

arthroscope2เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านแผลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพขึ้นทางจอรับภาพ เพื่อให้สัตวแพทย์มองเห็นและผ่าตัดผ่านกล้องได้ ซึ่งการส่องกล้องนี้สามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัยและการรักษา นิยมใช้ในการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นกระดูกที่แตกออกจากข้อ สามารถใช้ได้กับข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า (Carpal joint), ข้อตาตุ่ม (Fetlock joint) และข้อน่องแหลม (Hock joint) เป็นต้น

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องนี้คือ ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดโอกาสในการติดเชื้อ ข้อบวม เลือดคั่งในข้อ เกิดการบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่าวิธีเปิดผ่าข้อแบบเดิม

ภาพขณะผ่าตัดส่องกล้อง

arthroscope arthroscope02