อุปกรณ์และเครื่องมือ

Shockwave

shockwave2

Shockwave เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง เดิมเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสลายนิ่วในไต (Urolithiasis) แต่ภายหลังมาพบว่าสำหรับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ Shockwave มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ กระตุ้นให้มีเลือดมาเลี้ยง และกระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก

ผลการศึกษากว่า 15 ปีในการใช้ shockwave กับการรักษากระดูกพบว่ามีอัตราความสำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 65-91% ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ 

การทำงานของ Shockwaveshockwave1

 1. กระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่ของกระดูก (กระตุ้นการเชื่อมต่อ และการหายของกระดูก)
 2. เพิ่มปริมาณเซลล์ที่จะมายังบริเวณที่บาดเจ็บ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการหายของแผลได้ดีขึ้น
 3. กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cells) เพื่อให้ไปยังบริเวณที่ได้รับ Shockwave ส่งผลให้การหายของแผลดีขึ้น
 4. ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ ช่วยลำเลียงของเสียออกจากบริเวณที่เสียหาย และขนส่งเซลล์ต่างๆ มายังบริเวณที่บาดเจ็บได้ดีขึ้น 
 5. กระตุ้น Fibroblast ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(Connective tissue) ให้ทำงานดีขึ้น 

Shockwave ใช้ในกรณีใดบ้างshockwave6

 1. การบาดเจ็บของเอ็นต่างๆ naked celebrities
  porn cartoon
  Anal Porn
  celebrity nudes
  celebrity sextapes
  anime hentai
  milf anal
  celebrity porn
  real celebrity porn
  ได้แก่ เอ็นอักเสบ เอ็นฉีก เอ็นตึงจากการใช้งาน
 2. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอ กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อขาหลัง 
 3. การบาดเจ็บของจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อ
 4. การแตกของปลายกระดูก Splint bone 

 

Shockwave มี 2 ประเภท คือ Focused shockwave และ Radial shockwave

 • จากงานวิจัยพบว่าเครื่องทั้งสองประเภทสามารถใช้ในกรณีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Myofascial injury)ได้ผลใกล้เคียงกัน
 • แต่แตกต่างกันในกรณีการบาดเจ็บของเส้นเอ็น (Tendon & Ligament) โดย Focused Shockwave จะช่วยให้ขนาดของรอยโรคเล็กลง และเนื้อเยื่อเอ็นเรียงตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกรณีที่ใช้เครื่องแบบ Radial shockwave

 shockwave3   shockwave4

*หมายเหตุ

 • การทำ Shockwave ต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ดูแลม้า เพราะต้องทำควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
 • การทำ Shockwave ช่วยให้มีการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อที่เสียหาย แต่ไม่ได้แปลว่าม้าจะไม่กลับมาเจ็บอีก ขึ้นอยุ่กับการใช้งานม้า
 • การทำ Shockwave จะเห็นการตอบสนองดีหลังจากที่ทำไปแล้ว แต่ควรปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบางครั้งอาการม้าดีขึ้น แต่เนื้อเยื่อเอ็นยังไม่หาย หากรีบนำม้ากลับไปใช้งาน ม้าจะเจ็บซ้ำอีก
 • ตามปกติเนื้อเยื่อเอ็นจะมีอัตราการหาย (Turn-over rate) อยู่ที่ประมาณ 9-10 เดือน การใช้ shockwave จะช่วยกระตุ้นให้การหายเร็วขึ้นเท่าตัว

 shockwave5 shockwave7