บริการทางสัตวแพทย์

Panorama Thehorsepital resize         

          โรงพยาบาลม้าโคราช ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอุลตราซาวน์ เอ็นโดสโคป อุปกรณ์วิเคราะห์โรคชนิดอื่นๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือด เพาะเชื้อ ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทำการผ่าตัดโดยระบบปลอดเชื้อ มีตู้อบฆ่าเชื้อโรค เครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์วัดความดันและการหายใจ เตียงไฮโดรลิค และรอกยกม้า

แต่คุณภาพของงานรักษาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่านั้น หากแต่อยู่ที่บุคลากรของโรงพยาบาล สัตวแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลม้าโคราช ได้รับการฝึกฝนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการดูงานในประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และฮ่องกง พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในวงการม้าทั่วโลก

            เครื่องมือก็ดี ความรู้ความชำนาญของบุคลากรก็ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การรักษาม้าประสบความสำเร็จ.... หัวใจของการรักษาม้าคือการที่สัตวแพทย์ทุกคนมีจิตใจเป็นผู้พิทักษ์ม้า อย่างแท้จริง

line

การผ่าตัดกล่องเสียง

Normal larynx 02ความผิดปกติของกล่องเสียงบางชนิดสามารถรักษาได้ทางยา แต่บางชนิดก็จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข ม้าที่มีความผิดปกติของกล่องเสียงจะมีปัญหาในการนำอากาศไปใช้ อาจะพบว่ามีการหายใจเสียงดัง และทำให้สมรรถภาพในการวิ่งของม้าทำได้ลดลง ความผิดปกติที่ตรวจพบแล้วจำเป็นต้องผ่าตัด ได้แก่ Dorsal displacement of the soft palate, Epiglottic entrapment และ Left laryngeal hemiplegia

Read more...

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลม้าโคราช

surgery 0017โรงพยาบาลม้าโคราชมีห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐาน celebrity sextapes
naked celebrities
lesbian milf
celebrity porn tapes
nude celebrities
naked celebrities
hentai porn
porn cartoon
Big Ass Porn
และมีเครื่องมือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการผ่าตัดม้า หลายๆท่าน อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าขั้นตอนต่างๆ ในการผ่าตัดม้าในเป็นอย่างไร ต่อจากนี้จะเป็นการแนะนำและให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการผ่าตัดต่างๆ ครับ

Read more...

การผ่าตัดส่องกล้อง

arthroscope2เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านแผลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพขึ้นทางจอรับภาพ เพื่อให้สัตวแพทย์มองเห็นและผ่าตัดผ่านกล้องได้ ซึ่งการส่องกล้องนี้สามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัยและการรักษา นิยมใช้ในการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นกระดูกที่แตกออกจากข้อ สามารถใช้ได้กับข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า (Carpal joint), ข้อตาตุ่ม (Fetlock joint) และข้อน่องแหลม (Hock joint) เป็นต้น

Read more...

โรคตา

ophthalmology1

การตรวจโรคตาในม้านั้นแตกต่างจากการตรวจสุนัข-แมว เริ่มตั้งแต่ลักษณะทางกายวิภาคของดวงตาที่แตกต่างกัน วิธีการที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงการจับบังคับม้าเพื่อตรวจ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อในธรรมชาติ มีความหวาดระแวงและความกลัวเป็นพื้นฐาน ร่วมกับเมื่อม้าเจ็บตาก็จะไม่ยอมให้อะไรเข้ามาใกล้หรือสัมผัสบริเวณรอบดวงตาเลย หากพบว่าตาม้ามีความผิดปกติใดๆ ให้เรียกสัตวแพทย์ทันทีอย่าพยายามให้ยาเอง เพราะการดูด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถมองเห็นแผลหลุมที่กระจกตาได้ หากม้ามีแผลหลุมที่กระจกตาการอักเสบจะรุนแรงและการพัฒนาของโรคจะรวดเร็ว สามารถทำให้ม้าตาบอดได้ภายในเวลาไม่กี่วันหากรักษาผิดวิธี

ระบบประสาท

neuro1

การตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท เป็นการตรวจที่ดูการตอบสนองต่างๆของร่างกายเพื่อหาว่าเกิดปัญหาที่เส้นประสาทส่วนใด โรคที่พบบ่อยคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซึ่งในวงการม้าแข่งประเทศไทยจะรู้จักกันในชี่อ ?ไข้ขาหลังอ่อน? โดยเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์จะมีผลต่อต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท

Read more...