เกลือแร่สำหรับม้า

Electrolytes are necessary in hot and humid climates

เกลือแร่เป็นองค์ประกอบหลักของน้ำและเลือดในร่างกาย หากขาดเกลือแร่ม้าจะขาดปริมาณน้ำที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และถึงแม้ว่าม้าจะกินน้ำทุกวัน ถ้าขาดเกลือแร่ น้ำก็จะถูกขับออกเป็นปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ ร่างกายม้าจะสูญเสียเกลือแร่ตลอดเวลาทางปัสสาวะ น้ำลาย น้ำดี และเหงื่อ

รู้ได้อย่างไรว่าม้าเราขาดเกลือแร่?

เกิน 80% ของม้าที่เลี้ยงในเมืองไทยมีปัญหาของการขาดเกลือแร่แน่นอน เพราะอากาศร้อนชื้นของเราทำให้ความต้องการเกลือแร่เพิ่มขึ้นทวีคูณ แต่กลับมีการเสริมเกลือแร่อย่างถูกต้องน้อยมาก

อาการของการขาดเกลือแร่ที่เห็นชัดเจนได้แก่ อาการกล้ามเนื้อล้าอ่อนเพลีย ไม่มีเหงื่อ หายใจหอบ และบ่อยครั้งจะมีอาการเสียดท้องที่ตามมาจากการที่ลำไส้ทำงานได้ไม่ปกติ

เกลือแร่ที่ควรให้ม้าเป็นอย่างไร?

เกลือแร่ที่ดีต้องมีสูตรที่ตรงกับองค์ประกอบของเหงื่อและน้ำในร่างกายม้าจึงจะนำไปใช้ทดแทนส่วนที่สูญเสียได้ทุกวัน การให้เกลือแร่จึงต้องให้ตามสูตรที่จัดให้ม้าโดยเฉพาะ และเกลือแร่ของโรงพยาบาลม้าโคราช ได้ผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้ เพื่อให้ม้าที่เลี้ยงในประเทศไทยได้รับเกลือแร่ที่เหมาะสมกับการทดแทนส่วนที่เสียไปอย่างเหมาะสม

 

ใช้เกลือแกงแทนเกลือแร่ได้หรือไม่?

เหงื่อไม่ใช่เกลืออย่างเดียวเกลือแกงประกอบด้วย โซเดียม และคลอไรด์ เป็นหลัก เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเหงื่อ แต่เหงื่อของม้ามีองค์ประกอบอื่นอีกไม่ได้มีแค่โซเดียม และคลอไรด์เท่านั้น ได้แก่ โปแตสเซียม แมงกานีส แมกนีเซียม และแคลเซียม ดังนั้นหากเราให้เกลือแกงอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของม้าที่เลี้ยงในประเทศไทย เกลือแร่ที่ดีควรมีความสมดุลย์ของเกลือแร่ใกล้เคียงกับองค์ประกอบในเหงื่อที่สุด

 

เกลือแร่ก้อนของวัวให้ม้ากินได้หรือไม่?

เกลือแร่ก้อนของวัวสามารถให้ม้าเลียกินได้ แต่ไม่มีทางที่ม้าจะสามารถเลียกินได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน จึงไม่ได้มีประโยชน์ในทางโภชนาการที่เพียงพอสำหรับม้า เพราะสภาพอากาศเมืองไทยเป็นเขตร้อนชื้น ม้าที่เลี้ยงในประเทศไทยจึงสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติ มีทั้งที่เรามองและมองไม่เห็น (รวมถึงสิ่งขับหลั่งอื่นๆ ด้วย) และเหงื่อก็มีเกลือแร่เป็นองค์ประกอบหลัก การสูญเสียเหงื่อจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับเกลือแร่ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปอย่างเพียงพอด้วย

เกลือแร่ของนอก จะไม่ดีได้อย่างไร?

ลองคิดดูว่าม้าที่อยู่เมืองนอก ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตร้อนชื้น ม้าเหล่านั้นไม่ได้มีความต้องการเกลือแร่ที่เข้มข้น และปริมาณสูงเท่าม้าที่อยู่ในประเทศเขตร้อนชื้น เมื่อเอาสูตรของเกลือแร่ของนอกหลายๆ ที่มาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของเหงื่อแล้ว พบว่าไม่สามารถทดแทนปริมาณของเกลือแร่ที่สูญเสียไปในแต่ละวันของม้าที่เลี้ยงในสภาพอากาศอย่างเมืองไทยได้อย่างเหมาะสม

ม้าไม่ได้แข่ง ไม่ได้ออกกำลัง ไม่ต้องให้เกลือแร่ก็ได้?

เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทย จะทำให้ม้าสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่ในปริมาณที่มากกว่าปกติ เมื่อเหงื่อออก นั่นคือเกลือแร่และน้ำออกจากร่างกาย เกลือแร่ที่อยู่ในเลือดเป็นส่วนที่ช่วยดึงให้น้ำอยู่ในร่างกายได้ และหากเกลือแร่ในเลือดมีความเหมาะสมก็จะทำให้ม้าสามารถผลิตเหงื่อเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้น ซึ่งการระบายความร้อนทางการขับเหงื่อนั้น ถือเป็นระบบหลักตามธรรมชาติในการระบายความร้อนของม้าเลยทีเดียว

ม้าหอบเกิดจากการขาดเกลือแร่ เกี่ยวกันยังไง?

ปกติม้าจะระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพที่สุดด้วยการขับเหงื่อ ม้าที่ขาดเกลือแร่ ความสามารถในการผลิตเหงื่อก็จะลดลง ทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ ร่างกายของม้าจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดความร้อนในร่างกาย การหายใจที่ถี่ขึ้นก็จะช่วยให้อากาศภายนอกที่เย็น เข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนจากเลือด โดยผ่านเนื้อเยื่อปอด แต่ปอดมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำมาก ถ้าเทียบกับการระบายความร้อนทางผิวหนังโดยการขับเหงื่อ  ดังนั้นถ้าม้าหอบ หมายความว่าร่างกายของม้ามีเกลือแร่ไม่มากพอที่จะผลิตเหงื่อ เพื่อระบายความร้อนได้

เกลือแร่โรงพยาบาลม้าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไร?

เกลือแร่โรงพยาบาลม้าเป็นสูตรที่คิดขึ้นโดยสัตวแพทย์ สำหรับม้าในประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีความสมดุลของปริมาณ โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่ตรงกับเหงื่อของม้าจัดว่าเป็นสูตรที่สมดุลที่สุดในท้องตลาด นอกจากนี้เกลือแร่สูตรนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาเสียดท้อง เพราะทำให้ลำไส้ทำงานปกติและถ่ายนิ่ม ลดโอกาสการเสียดท้องชนิดอุดตันได้ ม้าที่มีอาการหอบ เมื่อให้เกลือแร่สูตรนี้ จะสามารถลดอาการหอบ ม้าจะสามารถระบายความร้อนโดยผลิตเหงื่อได้มากขึ้น เกลือแร่ของทางโรงพยาบาลจึงตอบโจทย์ปัญหาการขาดเกลือแร่ในม้าที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ให้เกลือแร่อย่างไร?

1. ควรให้เกลือแร่ผสมอาหารทุกมื้อ ทุกวัน

  • ม้าใหญ่ (400-500 kg) 120-180 กรัม/วัน
  • ม้าเล็ก (200-250 kg) 60-90 กรัม/วัน

2. celeb sex tapes
toon porn
gay hentai
free celeb sextapes
Black Porn
celebrity sextapes
naked celebrities
milf anal
celebrity nudes
ถ้าใช้งานหนักต้องเพิ่มปริมาณที่ให้ และต้องมีน้ำสะอาดให้กินเสมอ

3. ให้โดยป้อนเข้าปากหรือผ่านท่อสอดจมูก ก่อนการเดินทางหรือการแข่งขัน

  • ม้าใหญ่ (400-500 kg) 180 กรัม ผสมน้ำ 10 ลิตร
  • ม้าเล็ก (200-250 kg) 90 กรัม ผสมน้ำ 5 ลิตร

 

เกลือแร่สำหรับม้า ทุกตัว! ทุกวัน!

เพียงวันละ 24 บาท เพื่อสุขภาพที่ดีของม้าที่คุณรัก

ขนาดบรรจุ ถังละ 5 กิโลกรัม ราคา 980 บาท (มีขนาดบรรจุเดียวเท่านั้น)