แคลเซียมสำหรับม้า

 

Calcium is necessary for horses in the tropics.

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุหลักที่สำคัญมากในการเจริญของกระดูก ในประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลเซี่ยมที่เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ  1.ม้าได้รับแคลเซียมไม่พอ  2.ม้าได้รับฟอสฟอรัสสูงเกินไป การที่ม้าได้รับแคลเซี่ยมไม่พอก็เนื่องจากเราไม่เสริมให้ในอาหาร นอกจากนี้หญ้าในเมืองไทยยังมีสารที่ยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ม้ายิ่งต้องได้รับปริมาณแคลเซียมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

สำหรับฟอสฟอรัสที่มีมากเกินไป จะมีส่วนลดปริมาณแคลเซี่ยมในร่างกาย และสิ่งนี้พบได้บ่อยในประเทศไทยเนื่องผลิตผลจากธัญพืชส่วนใหญ่ของเรา รำ ข้าวเปลือก ข้าวโพด จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกว่าแคลเซียมมาก

อาการขาดแคลเซี่ยมที่พบได้แก่อะไร?

ม้าที่มีอาการขาดแคลเซี่ยมมีแบบเรื้อรังและ แบบเฉียบพลัน

แบบเฉียบพลันในม้าแข่ง และแข่ง endurance:

จะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกตรงกับจังหวะการหายใจ อาการนี้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อกระบังลม หากไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงที ม้าจะเสียชีวิต

แบบเฉียบพลันในแม่ม้า

แม่ม้าที่กำลังให้นม จะต้องมีปริมาณแคลเซี่ยมเพียงพอในการสร้างน้ำนม หากในเลือดมีแคลเซี่ยมมลดลงอย่างรวดเร็วและไม่มีการแก้ไข แม่ม้าจะชักและเสียชีวิต

แบบเรื้อรังที่พบได้ทั่วไป

ม้าจะมีอาการตัวตึง หน้าโป กรามหนา กระดูกเปราะ หักง่าย บางรายแค่ล้มลงนอนก็ซี่โครงหัก หรือสะโพกหัก มีอาการเคี้ยวหญ้าแล้วคายเพราะฟันจะโยก บดเคี้ยวอาหารแล้วเจ็บ ร่างกายผอมลงจนเสียชีวิตได้

การแก้ไขทำได้อย่างไร?

สิ่งนี้ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่เพิ่มปริมาณแคลเซี่ยมในอาหารทุกวัน และให้แน่ใจว่าอัตราส่วนของแคลเซี่ยม:ฟอสฟอรัส สูงกว่า 2:1 เสมอ การจัดสูตรสามารถปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อคำนวณให้ได้

แล้วฉีดแคลเซี่ยมเข้าเส้นเลือดเลยไม่ดีกว่าหรือ?

การฉีดเข้าเส้นจำเป็นเฉพาะรายเฉียบพลัน naked celebrities
celebrity nudes
Amateur Porn
mature ladies
lesbian hentai
celebrity porn
gay cartoon porn
celebrity sextapes
celebrity porn fakes
และถ้าเราให้แคลเซี่ยมเพียงพอในอาหาร กรณีเฉียบพลันก็ไม่เกิดแน่นอน นอกจากนี้การฉีดจะทำให้มีแคลเซี่ยมเพิ่มในกระแสเลือดเร็ว จากนั้นม้าจะขับออกเร็ว ในเวลาประมาณ 12 นาที ทางปัสสาวะ เป็นการเอาเงินซื้อยามาเทลงพื้น การให้ในอาหารดีที่สุดเพราะม้าได้รับทุกวัน และแคลเซี่ยม จะดูดซึมทางลำไส้ได้ดีกว่ามาก