BALANCE 3in1

balance resize

ทำไมลำไส้ม้าต้องได้รับการป้องกัน

เพราะอาหารและวิธีให้อาหารแก่ม้าในปัจจุบัน ทำให้ลำไส้ม้ามีภาวะความเป็นกรดตลอดเวลา กรดจะทำลายจูลินทรีย์ / แบคทีเรียที่ดี เกิดปริมาณแก๊สในลำไส้หรือสารพิษ Endotoxin สะสม  ทำให้ผนังลำไส้อักเสบเป็นตัวการทำให้เกิดอาการ เสียดท้อง ท้องเสีย ลำไส้เคลื่อนไหวไม่ปกติ

 

นอกจากลำไส้แล้วกรดจะส่งผลอย่างไรต่อส่วนอื่นๆในร่างกาย

กรดจะไหลเวียนสู่กระแสโลหิต สู่เลือดที่ไปเลี้ยงกีบและกล้ามเนื้อ ทำให้ม้ามีโอกาสเกิดไข้ลงกีบ  กล้ามเนื้อล้าและอักเสบได้โดยง่าย

แล้วเชื้อราล่ะ  มีผลต่อร่างกายม้าอย่างไร

เชื้อราคือภัยเงียบ  ที่ไม่ใช่เฉพาะเชื้อราที่เรามองเห็น  แต่โดยเฉพาะพิษที่เกิดจากเชื้อรา MYCOTOXIN, DON (DEOXYNIVALENOL OR VOMITOXIN) เป็นพิษจากราที่มีผลต่อลำไส้ม้าอย่างมากและมักพบในข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีข้าวโพดผสม อาหารเม็ดสำหรับม้าแทบทุกชนิดมีข้าวโพดเป็นส่วนผสม  และผลของDONจะทำให้ม้าน้ำหนักลดหรือกินปกติแต่น้ำหนักไม่เพิ่ม  ผิวแห้ง ขนไม่มัน และรุนแรงขึ้นจะทำให้จูลินทรีย์/แบคทีเรียที่ดีในลำไส้ตาย ลำไส้หยุดเคลื่อนไหว เกิดการสะสม เสียดท้องและตายในที่สุด

BALANCE 3in1 ช่วยได้อย่างไร

BALANCE 3in1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดเดียวที่มีส่วนผสม 3 ชนิดที่จะปกป้องลำไส้ม้า

  • PREBIOTIC ช่วยในการลดการอักเสบของผนังลำไส้ม้า  ทำให้สภาพแวดล้อมของลำไส้ดี  ป้องกันการกระทบของกรดและENDOTOXIN ต่อลำไส้
  • PROBIOTIC เป็นอาหาร และเพิ่มปริมาณจูลินทรีย์ที่ดี ช่วยให้ลำไส้ทำงานปกติ กระตุ้นการสร้งภูมิคุ้มกันโรค
  • MYCOTOXIN BINDER เป็นสารสกัดจับพิษของเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน  สามารถเกาะจับพิษจากเชื้อราได้ในร่างกายม้า

นอกจากนี้ BALANCE 3in1 ยังมีส่วนผสมแร่ธาตุจำเป็นของม้า ที่ม้าในประเทศไทยยังขาด ได้แก่ Zn, Cu และ Mn จึงมีผลในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตปกติของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

ม้าชนิดใดบ้างที่ควรกิน BALANCE 3in1

  • ม้าทุกตัวควรได้รับการป้องกันลำไส้เสมอ เป็นประจำทุกวัน
  • ใช้รักษาม้าที่มีภาวะท้องเสีย
  • ม้าที่มีความเสี่ยงในการเกิดเสียดท้อง หรือเกิดอาการเสียดท้องอยู่บ่อยๆ
  • ม้าที่ได้รับอาหารเม็ดทุกชนิด หรือข้าวโพดเป็นส่วนผสมอาหารข้น
  • ม้าที่เราต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเตรียมตัวแข่งขันหรือเดินทาง