supplement

BALANCE 3in1

balance resize

ทำไมลำไส้ม้าต้องได้รับการป้องกัน

เพราะอาหารและวิธีให้อาหารแก่ม้าในปัจจุบัน ทำให้ลำไส้ม้ามีภาวะความเป็นกรดตลอดเวลา กรดจะทำลายจูลินทรีย์ / แบคทีเรียที่ดี เกิดปริมาณแก๊สในลำไส้หรือสารพิษ Endotoxin สะสม  ทำให้ผนังลำไส้อักเสบเป็นตัวการทำให้เกิดอาการ เสียดท้อง ท้องเสีย ลำไส้เคลื่อนไหวไม่ปกติ

Read more...