สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลม้าโคราช

สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร (หมอน้อง)

SC

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา
  • อบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูกม้าขึ้นพื้นฐานและขึ้นสูง Ohio Staete University สหรัฐอเมริกา
  • อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดในม้า P.G.F., University of Sydney ออสเตรเลีย
  • ดูงาน Burghley Three Day Event อังกฤษ