ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายเนรศ ทิพวงศ์ (แม้ว)

นายนเรศ ทิพวงศ์ ผู็ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราชผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราช