บุคลากรโรงพยาบาลม้าโคราช

สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร (หมอน้อง)

SC

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา
  • อบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูกม้าขึ้นพื้นฐานและขึ้นสูง Ohio Staete University สหรัฐอเมริกา
  • อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดในม้า P.G.F., University of Sydney ออสเตรเลีย
  • ดูงาน Burghley Three Day Event อังกฤษ

 

  

 

 

 

สพ.ญ.สุธีรา ศิริพันธ์ (หมอรุ่ง)

SS

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  celeb sex video
celebrity sex videos
Shemale Porn
celebrity sex videos
naked milfs
naked celebrities
porn cartoon
hentai movies
celebrity sextapes
                         
                         

 

 

 

 

 

 

  

 

น.ส.เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก (อี๊ด)

น.ส.เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเนรศ ทิพวงศ์ (แม้ว)

นายนเรศ ทิพวงศ์ ผู็ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราชผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราช

นาย สมควร เหลื่อมล้ำ (เล็ก)

นายสมควร เหลื่อมล้ำ พนักงานขับรถ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราชพนักงานขับรถ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลม้าโคราช