ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia; EIA) และค่าทางเคมีคลินิก (Blood chemistry)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดฝาสีแดง หลอดเก็บเลือดจะดูดเลือดเข้าไปเองในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ต้องพยายามใส่เลือดจนเต็มหลอด
 3. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง โดยไม่ต้องพลิกหลอดเก็บเลือด วางหลอดเก็บเลือดให้เอียงหรือตั้งทิ้งไว้ให้เพื่อให้เลือดแข็งตัว
 4. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง hentai sex
celebrity sex videos
celebrity nudes
cartoon porn
naked celebrities
celebrity sextapes
Milf Porn
mature milf
free celeb sextapes
(Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจพยาธิในกระแสเลือด (Trypanosimiasis; Surra), พยาธิเม็ดเลือด (Blood Parasite) และค่าทางโลหิตวิทยา (CBC)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีม่วง (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? EDTA
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

เพื่อตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีเขียว (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? NaFงต็กขา) ปริมาณครึ่งหลอด
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

 

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*