ห้องแลปและการวินิจฉัยโรค

บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ พยาธิภายในและภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วแม่นยำ สามารถตรวจโรคติดต่อที่สำคัญในม้า ได้แก่ โรคโลหิตจาง (Equine Infectious anemia; EIA), โรคเซอร่า (Trypanosomiasis; Surra) และโรค Equine Herpesvirus

ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia; EIA) และค่าทางเคมีคลินิก (Blood chemistry)

 1. เขียนชื่อสัตว์ celeb sex video
  naked celebrities
  celebrity porn
  anime hentai
  celebrity porn
  mature ladies
  celebrity sextapes
  Latina Porn
  cartoon porn
  อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดฝาสีแดง หลอดเก็บเลือดจะดูดเลือดเข้าไปเองในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ต้องพยายามใส่เลือดจนเต็มหลอด
 3. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง โดยไม่ต้องพลิกหลอดเก็บเลือด วางหลอดเก็บเลือดให้เอียงหรือตั้งทิ้งไว้ให้เพื่อให้เลือดแข็งตัว
 4. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจพยาธิในกระแสเลือด (Trypanosimiasis; Surra), พยาธิเม็ดเลือด (Blood Parasite) และค่าทางโลหิตวิทยา (CBC)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีม่วง (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? EDTA
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

เพื่อตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีเขียว (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? NaFงต็กขา) ปริมาณครึ่งหลอด
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

 

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*