ห้องแลปและการวินิจฉัยโรค

บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ พยาธิภายในและภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วแม่นยำ สามารถตรวจโรคติดต่อที่สำคัญในม้า ได้แก่ โรคโลหิตจาง (Equine Infectious anemia; EIA), โรคเซอร่า (Trypanosomiasis; Surra) และโรค Equine Herpesvirus

Blood-collection-banner lab-cost-banner