การรักษาทางศัลยกรรม

surgery2

โรงพยาบาลม้าโคราชมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การผ่าตัดม้าจะคำนึงถึงความปลอดภัยของม้าเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ห้องวางยาสลบและห้องพักฟื้นที่มีการบุนวมรอบห้องและปูพื้นด้วยยางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวม้า เมื่อวางยาสลบแล้วจะมีเครนยกม้าขึ้นเตียงน้ำสำหรับการผ่าตัดม้าโดยเตียงน้ำจะลดการกดทับเส้นประสาทของตัวม้าเอง ก่อนการผ่าตัดสัตวแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณผ่าตัดเป็นอย่างดี เพื่อลดโอการในการติดเชื้อให้น้อยที่สุด เครื่องมือผ่าตัดที่ใช้จะผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลป นอกจากนี้ทีมงานผ่าตัดจะเป็นทีมงานที่ได้รับการฝึกเตรียมความพร้อมมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิสัญญีสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศัลยสัตวแพทย์ และสพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร ศัลยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดม้ามากกว่า 1,000 ตัว

surgery1  surgery3 surgery13 surgery8 surgery9

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลม้าโคราช

surgery 0017โรงพยาบาลม้าโคราชมีห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐาน และมีเครื่องมือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการผ่าตัดม้า หลายๆท่าน อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าขั้นตอนต่างๆ ในการผ่าตัดม้าในเป็นอย่างไร ต่อจากนี้จะเป็นการแนะนำและให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการผ่าตัดต่างๆ ครับ

Read more...

การผ่าตัดส่องกล้อง

arthroscope2เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านแผลขนาดประมาณ 1 naked celebrities
mature ladies
naked celebrities
cartoon porn comics
celebrity porn fakes
celeb sex tapes
celebrity sextapes
Mature Porn
hentai videos
เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพขึ้นทางจอรับภาพ เพื่อให้สัตวแพทย์มองเห็นและผ่าตัดผ่านกล้องได้ ซึ่งการส่องกล้องนี้สามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัยและการรักษา นิยมใช้ในการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นกระดูกที่แตกออกจากข้อ สามารถใช้ได้กับข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า (Carpal joint), ข้อตาตุ่ม (Fetlock joint) และข้อน่องแหลม (Hock joint) เป็นต้น

Read more...

การผ่าตัดกล่องเสียง

Normal larynx 02ความผิดปกติของกล่องเสียงบางชนิดสามารถรักษาได้ทางยา แต่บางชนิดก็จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข ม้าที่มีความผิดปกติของกล่องเสียงจะมีปัญหาในการนำอากาศไปใช้ อาจะพบว่ามีการหายใจเสียงดัง และทำให้สมรรถภาพในการวิ่งของม้าทำได้ลดลง ความผิดปกติที่ตรวจพบแล้วจำเป็นต้องผ่าตัด ได้แก่ Dorsal displacement of the soft palate, Epiglottic entrapment และ Left laryngeal hemiplegia

Read more...