การรักษาทางอายุรกรรม

medicine7

การตรวจสุขภาพม้า จะทำให้ทราบภาวะร่างกายของม้าว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ เป็นการตรวจเบื้องต้นดูสัญญาณชีพต่างๆ ของร่างกายม้า อาทิเช่น อัตราการเต้นของหัวใจ  อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจ เสียงปอด การเคลื่อนที่ของลำไส้ส่วนท้าย อุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการเดิน การเคลื่อนไหวต่างๆ และพิจารณาการตัดแต่งกีบและใส่เกือกว่าเหมาะสมหรือไม่

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นสัตวแพทย์จะสอบถามข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัย ได้แก่ การกิน การอยู่ การออกกำลังกาย การใช้งานม้า การดูแลสุขภาพรายวัน การตรวจเลือด การทำวัคซีน และการถ่ายพยาธิ 

ทางโรงพยาบาลม้าโคราช sexy milfs
celebrity sex videos
naked celebrities
celebrity porn video
celebrity sex videos
cartoon porn
celebrity sextapes
Mature Porn
3d hentai
ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพม้าโดยสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญ และมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ และตรวจโรคติดต่อได้ด้วย

medicine3 medicine9 medicine8 medicine6

ระบบทางเดินอาหาร

management3ระบบทางเดินอาหารในม้า เป็นระบบที่ต้องการความสมดุลย์มากที่สุด สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ระบบทางเดินอาหารเสียสมดุลย์ไป จะก่อให้เกิดโรคตามมาได้อย่างง่ายดาย การให้อาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกัน และลดความเสียงต่อการเกิดโรคได้ และนอกจากนี้การทำความเข้าใจกับระบบการย่อยอาหารในม้า ก็จะช่วยให้เราเข้าใจโรคที่เกิดกับม้ามากขึ้นด้วย

Read more...

ระบบทางเดินหายใจ

breathingทำไมปัญหาระบบทางเดินหายใจถึงสำคัญ?

ถ้าเราซื้อม้ามาเพื่อเป็นม้าที่ใช้ในการกีฬา แน่นอนว่านักกีฬาต้องมี่การใช้ออกซิเจนในการออกกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าม้าที่เราไปเลือกไว้ที่ฟาร์มมีปัญหาทางด้านนี้เสียแล้ว ต่อให้สายเลือดดีแค่ไหน ก็ไม่มีทางเป็นนักกีฬาหรือวิ่งได้ดีสมสายเลือด

ปัญหาระบบทางเดินหายใจถือเป็นปัญหาใหญ่ที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอาการกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ดังนั้นถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการตรวจระบบทางเดินหายใจก่อนซื้อม้า ก็พิจารณาด่วนได้เกินไปแล้ว เพราะม้าจำนวนมากที่วิ่งได้ไม่สมใจเรา อาจจะมีปัญหาที่เรามองข้ามนี้อยู่มากก็เป็นได้

Read more...

ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

medicine3

 การบาดเจ็บในระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ เป็นการบาดเจ็บที่พบได้เป็นอับดับ 1 ในม้า สาเหตุที่ทำให้เกิดมีได้หลากหลายมาก อาทิเช่น อุบัติเหตุในการแข่งขันหรือการซ้อม การใช้งานที่หนักมากเกินไป ปัญหาระบบโครงสร้างที่เกิดเนื่องจากโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การตัดแต่งกีบและใส่เกือกที่ไม่เหมาะสม และปัญหาด้านการจัดการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการลองรักษาเองของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการอีกด้วย

Read more...

ระบบประสาท

neuro1

การตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท เป็นการตรวจที่ดูการตอบสนองต่างๆของร่างกายเพื่อหาว่าเกิดปัญหาที่เส้นประสาทส่วนใด โรคที่พบบ่อยคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซึ่งในวงการม้าแข่งประเทศไทยจะรู้จักกันในชี่อ ?ไข้ขาหลังอ่อน? โดยเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์จะมีผลต่อต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท

Read more...

โรคตา

ophthalmology1

การตรวจโรคตาในม้านั้นแตกต่างจากการตรวจสุนัข-แมว เริ่มตั้งแต่ลักษณะทางกายวิภาคของดวงตาที่แตกต่างกัน วิธีการที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงการจับบังคับม้าเพื่อตรวจ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อในธรรมชาติ มีความหวาดระแวงและความกลัวเป็นพื้นฐาน ร่วมกับเมื่อม้าเจ็บตาก็จะไม่ยอมให้อะไรเข้ามาใกล้หรือสัมผัสบริเวณรอบดวงตาเลย หากพบว่าตาม้ามีความผิดปกติใดๆ ให้เรียกสัตวแพทย์ทันทีอย่าพยายามให้ยาเอง เพราะการดูด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถมองเห็นแผลหลุมที่กระจกตาได้ หากม้ามีแผลหลุมที่กระจกตาการอักเสบจะรุนแรงและการพัฒนาของโรคจะรวดเร็ว สามารถทำให้ม้าตาบอดได้ภายในเวลาไม่กี่วันหากรักษาผิดวิธี