โรคติดต่อที่สำคัญของม้าในประเทศไทย

 

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis: JE)

โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูล Flavivirus มีม้าและคนเป็นโฮสต์สุดท้าย (Dead end host) คือถ้าเป็นแล้วจะไม่ถ่ายทอดให้กับสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ข้างเคียง (No lateral transmission)

อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

 

ม้าที่ได้รับเชื้อ JE จะแสดงอาการทางระบบประสาทเป็นหลัก โดยเชื้อจะเข้าไปโจมตีที่ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ม้าปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเอาหัวกระแทกกับผนังคอก (Head pressing) และในม้าบางตัวจะตาบอด (Blindness) ด้วย

การติดต่อของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

 

โรคนี้จะไม่ติดต่อจากม้าตัวที่เป็นไปยังตัวข้างเคียง gay hentai
mature ladies
Hardcore Porn
naked celebrities
celeb sex video
naked celebrities
celebrity sex videos
celebrity sextapes
cartoon porn comics
คือเป็นแล้วก็จะแสดงอาการของโรค และป่วยอยู่แค่ตัวที่ได้รับเชื้อจากพาหะเท่านั้น พาหะนำโรคในที่นี้ได้แก่ หมู ค้างคาว และนกน้ำ เป็นต้น โดยเชื้อจะติดต่อในพาหะโดยยุง และม้าจะรับเชื้อจากพาหะโดยตรง หรือผ่านจากยุงที่ไปกัดพาหะแล้วไปกัดม้า (แต่ถ้ายุงกัดม้าที่เป็นโรคนี้ แล้วไปกัดม้าอีกตัวนึง จะไม่เกิดการติดต่อ เพราะม้าเป็นโฮสต์สุดท้ายที่เรียกว่า Dead end host)

การตรวจโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

 

วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจโรคนี้คือวิธี Polymerase chain reaction; PCR โดยตรวจจากน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid: CSF) และควรส่งห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์โดยเฉพาะ เพราะหากส่งตรวจ JE ในห้องปฏิบัติการสำหรับคน ทางห้องปฏิบัติการคนจะตรวจแค่ว่าเป็นเชื้อในกลุ่ม Flavivisus หรือไม่เท่านั้น แต่ไม่ได้ตรวจจำเพาะเจาะจงว่าเป็นเชื้อ Japanese encephalitis ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการคนจึงมักออกมาเป็นผลบวกปลอมที่เรียกว่า False positive คือตรวจแล้วได้ผลบวก แต่เชื้อที่พบนั้นอาจไม่ใช่ Japanese encephalitis ก็ได้ จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ ควรส่งห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์เท่านั้น

การป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (JE)

การป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ดีที่สุดคือการทำวัคซีน และลดพาหะนำโรคต่างๆ