อาหารเสริมสำหรับม้า เลี้ยงม้าอย่างไรให้สุขภาพดี

  อาหารเสริม  คืออะไร ทำไมต้องให้?  

        นอกจากอาหารหลักที่เราต้องให้ม้า ได้แก่อาหารหยาบ (หญ้า ฟาง ต้นพืชชนิดต่างๆ) และอาหารข้น (อาหารเม็ด ธัญพืช  ต่างๆ) เราต้องให้อาหารเสริมด้วยเพื่อการเจริญเติบโต การใช้งาน การย่อยและดูดซึมอาหารอย่างปกติ จนถึงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

อาหารเสริมหลักได้แก่

  • เกลือแร่
  • แคลเซี่ยม
  • Balance 3 in 1
โดยอาหารเสริมแต่ละชนิดจะมีประโยชน์ดังนี้
electrolytes

 เกลือแร่  เป็นองค์ประกอบหลักของน้ำและเลือดในร่างกาย หากขาดเกลือแร่ม้าจะขาดปริมาณน้ำที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และถึงแม้ว่าม้าจะกินน้ำทุกวัน ถ้าขาดเกลือแร่ น้ำก็จะถูกขับออกเป็นปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ ร่างกายม้าจะสูยเสียเกลือแร่ตลอดเวลาทางปัสสาวะ น้ำลาย น้ำดี และเหงื่อ

รู้ได้อย่างไรว่าม้าเราขาดเกลือแร่? เกิน 80% ของม้าที่เลี้ยงในเมืองไทยมีปัญหาของการขาดเกลือแร่แน่นอน เพราะอากาศร้อนชื้นของเราทำให้ความต้องการเกลือแร่เพิ่มขึ้นทวีคูณ  แต่กลับมีการเสริมเกลือแร่อย่างถูกต้องน้อยมาก

อาการของการขาดเกลือแร่ที่เห็นชัดเจนได้แก่ อาการกล้ามเนื้อล้า อ่อนเพลีย ไม่มีเหงื่อ หายใจหอบ และบ่อยครั้งจะมีอาการเสียดท้องที่ตามมาจากการที่ลำไส้ทำงานได้ไม่ปกติ

เกลือแร่ที่ควรให้ม้าเป็นอย่างไร? เกลือแร่ที่ดีต้องมีสูตรที่ตรงกับองค์ประกอบของเหงื่อและน้ำในร่างกายม้าจึงจะนำไปใช้ และทดแทนที่สูญเสียได้ทุกวัน การให้เกลือแร่จึงต้องให้ตามสูตรที่จัดให้ม้าโดยเฉพาะ เกลือก้อนของวัว และเกลือแร่ของสัตว์ประเภทอื่นเป็นการเสียเงินซื้อของที่ไม่มีประโยชน์สำหรับม้าเลย! 

 

 แคลเซี่ยม 

เป็นธาตุสำคัญมากในการเจริญของกระดูก ในประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลเซี่ยมที่เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ  1.ม้าได้รับแคลเซียมไม่พอ  2.ม้าได้รับฟอสฟอรัสสูงเกินไป การที่ม้าได้รับแคลเซี่ยมไม่พอก็เนื่องจากเราไม่เสริมให้ในอาหาร นอกจากนี้หญ้าในเมืองไทยยังมีสารที่ยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ม้ายิ่งต้องได้รับปริมาณแคลเซี่ยมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

สำหรับฟอสฟอรัสที่มีมากเกินไป จะมีส่วนลดปริมาณแคลเซี่ยมในร่างกาย และสิ่งนี้พบได้บ่อยในประเทศไทยเนื่องผลิตผลจากธัญพืชส่วนใหญ่ของเรา รำ ข้าวเปลือก ข้าวโพด จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกว่าแคลเซี่ยมมาก

อาการขาดแคลเซี่ยมที่พบได้แก่อะไร? ม้าที่มีอาการขาดแคลเซี่ยมมีแบบเรื้อรัง และ แบบเฉียบพลัน

แบบเฉียบพลันในม้าแข่ง และแข่ง endurance: จะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกตรงกับจังหวะการหายใจ อาการนี้เกี่ยวกับการส่งสัญญานประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อกระบังลม หากไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงที ม้าจะเสียชีวิต

แบบเฉียบพลันในแม่ม้า: แม่ม้าที่กำลังให้นม จะต้องมีปริมาณแคลเซี่ยมเพียงพอในการสร้างน้ำนม หากในเลือดมีแคลเซี่ยมลดลงอย่างรวดเร็วและไม่มีการแก้ไข แม่ม้าจะชักและเสียชีวิต

แบบเรื้อรังที่พบได้ทั่วไป: ม้าจะมีอาการตัวตึง หน้าโป กรามหนา กระดูกเปราะ หักง่าย บางรายแค่ล้มลงนอนก็ซี่โครงหัก หรือสะโพกหัก มีอาการเคี้ยวหญ้าแล้วคายเพราะฟันจะโยก บดเคี้ยวอาหารแล้วเจ็บ ร่างกายผอมลงจนเสียชีวิตได้

การแก้ไขทำได้อย่างไร? สิ่งนี้ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่เพิ่มปริมาณแคลเซี่ยมในอาหารทุกวัน และให้แน่ใจว่าอัตราส่วนของแคลเซี่ยม:ฟอสฟอรัส สูงกว่า 2:1 เสมอ การจัดสูตรสามารถปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อคำนวณให้ได้

แล้วฉีดแคลเซี่ยมเข้าเส้นเลือดเลยไม่ดีกว่าหรือ? การฉีดเข้าเส้นจำเป็นเฉพาะรายเฉียบพลัน และถ้าเราให้แคลเซี่ยมเพียงพอในอาหาร กรณีเฉียบพลันก็ไม่เกิดแน่นอน นอกจากนี้การฉีดจะทำให้มีแคลเซี่ยมเพิ่มในกระแสเลือดเร็ว จากนั้นม้าจะขับออกเร็ว ในเวลาประมาณ 12 นาที ทางปัสสาวะ เป็นการเอาเงินซื้อยามาเทลงพื้น การให้ในอาหารดีที่สุดเพราะม้าได้รับทุกวัน  และแคลเซี่ยม จะดูดซึมทางลำไส้ได้ดีกว่ามาก

 

 

 บาลานซ์ 3-1 (Balance 3-1) 

ปัญหาหลักของม้าในประเทศไทยมาจากการขาดความสมดุลย์ในลำไส้   การมีสารพิษและเชื้อราเจือปนในอาหาร    และการขาดแร่ธาตุจำเป็นในอาหาร  บาลานซ์ 3-in-1 เป็นอาหารเสริมชนิดเดียวที่มีผลดูแลทั้ง 3 ด้านนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.    การขาดสมดุลย์ในลำไส้

ปกติแล้วลำไส้ม้าจะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหาร เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน และทำให้ดูดซึมแร่ธาตุได้ดี การทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้มีความสมดุลย์ตามธรรมชาติ   ก็จะทำให้สุขภาพของลำไส้ม้าดี เอาอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดภาวะโรคต่างๆ ตัวช่วยนั้นได้แก่สารที่เรียกว่า พรีไบโอติก (Pre-biotic)  และ  โพรไบโอติก (Pro-biotic)

ลำไส้ที่ไม่สมดุลจะเกิดอาการอะไร?

●    เสียดท้อง ลำไส้เคลื่อนไหวช้าลง อุดตัน

●    ท้องร่วง naked celebrities
celeb sex video
Lesbian Porn
gay cartoon porn
nude celebrities
lesbian milf
hentai videos
nude celebrities
celebrity sextapes
ลำไส้บีบตัวมาก จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเพิ่มปริมาณ

●    เกิดภาวะความเป็นกรดในลำไส้ กระจายไปทั่วร่างกาย เกิดกล้ามเนื้อตึง อักเสบ เป็นไข้ลงกีบ มีแผลในกระเพาะ

●ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ เกิดภาวะการติดเชื้อง่าย  ไม่สามารถสู้กับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้  แสดงออกทางผิวหนัง  ระบบทางเดินหายใจ  และ  ระบบประสาท

พรีไบโอติก(Pre-biotic) ไม่ใช่สารเคมีแต่สกัดจากผนังของยีสต์ธรรมชาติเป็น mannan polysaccharide ที่ไม่ถูกดูดซึมทางลำไส้ พรีไบโอติก (Pre-biotic) จะช่วยในการรักษาสมดุลในลำไส้ได้โดย เป็นตัวเกาะจับจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ไม่ให้ไปทำร้ายผนังลำไส้ม้า และพาพิษร้ายเหล่านี้ขับถ่ายออกนอกร่างกาย การที่ผนังลำไส้สะอาดจะช่วยให้มันทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร และแร่ธาตุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพรไบโอติก (Pro-biotic)ในบาลานซ์ 3-in-1 เป็นยีสต์ธรรมชาติ ที่มีชีวิต ไม่เหมือนยีสต์ทั่วไปที่เป็นยีสต์แห้งตายแล้ว ดังนั้นมันจึงเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม

“ถ้าเราเปรียบเทียบลำไส้ม้าเป็นตู้เลี้ยงปลา และจุลินทรีย์ที่ดีเป็นปลาที่เราต้องการเลี้ยง พรีไบโอติก (Pre-biotic)จะเป็นสิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมของปลา คือน้ำสะอาดอยู่เสมอ ขณะที่โพรไบโอติก(Pro-biotic)

จะเป็นอาหารเลี้ยงปลา ทั้ง 2 อย่างนี้ช่วยให้ปลามีชีวิตที่สมดุลและสมบูรณ์”

2.   เชื้อรา  พิษร้ายที่ถูกมองข้าม

อาการเสียดท้อง  หรือท้องเสียที่ไม่ทราบสาเหตุ  ม้ากินดีแต่ไม่อ้วน  มีโรคผิวหนัง  ขนไม่มัน  ผิวแห้ง คัน  เกิดการติดเชื้อง่าย  ล้วนมีโอกาสเกิดจากสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในอาหารเม็ด  ข้าวโพด  หญ้าแห้ง  หรือฟาง  โดยเฉพาะจากกลุ่มสารพิษชื่อว่า DON (Deoxynivalenol)  สารพิษเหล่านี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและจะมีผลต่อม้าทุกตัวในระดับต่าง ๆ กัน

บาลานซ์ 3-in-1 เป็นสูตรเดียวที่มีการผสมสารสกัดจับพิษเชื้อราภายในลำไส้ม้าเอง  โดยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดที่จะช่วยในการลดปัญหาที่เกิดจากการดูดซึมสารพิษในลำไส้ได้

3.   การขาดแร่ธาตุที่สำคัญ

CU (ทองแดง) Zn (ซิงค์) Mn (แมงกานีส)  เป็นแร่ธาตุ 3 ชนิดที่ม้าในประเทศไทยขาดมากที่สุด รองลงมาจาก Ca (แคลเซียม)  อาหารข้นและธัญพืช  ไม่สามารถให้แร่ธาตุเหล่านี้ได้เพียงพอความต้องการของร่างกายได้  การขาดแร่ธาตุเหล่านี้  มีส่วนในการทำให้โครงสร้างกระดูกและเอ็นไม่แข็งแรง  รวมถึงการมีระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำอีกด้วย

แร่ธาตุทั้ง 3 ชนิดในบาลานซ์ 3-in-1  เป็นแร่ธาตุในรูปแบบ Chelated Compound ทำให้การดูดซึมมีประสิทธิภาพสูงสุด  แตกต่างจากการให้แร่ธาตุในรูปแบบอื่น

ให้บาลานซ์ 3-in-1 อย่างไร?

  1. ป้องกันอาการเสียดท้อง ท้องเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหาร ทำให้ม้าอ้วนขึ้น โดยผสมอาหารทุกวัน 20 -40 กรัม/วัน
  2. ใช้รักษาอาการท้องเสีย โดย ป้อนบาลานซ์ 3-in-(BALANCE 3-in-1)40 กรัม/วัน

งดการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิด งดอาหารข้น ให้แต่หญ้าแห้ง หรือ Easi beets

  1. การให้ บาลานซ์ 3-in-1 เป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเฉพาะในภาวะเสี่ยงที่มีการเดินทางใช้งานหนัก  หรือมีโรคระบาด
  2. ใช้เพื่อช่วยลดปัญหาโรคผิวหนังอันเกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ