โรงพยาบาลม้าโคราช เป็นโรงพยาบาลม้าเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดย สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร D.V.M., Ph.D.(Cornell) ตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาเพียง 20 กิโลเมตร โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางสุขภาพม้าที่มีมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของม้าดีขึ้น โดยมองถึงผลประโยชน์ของม้าเป็นหลัก มีสัตวแพทย์และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีห้องผ่าตัดม้าที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผ่าตัดในกรณีต่างๆ และมีรถพยาบาลม้าออกให้บริการอีกด้วย

Subcategories

 • บริการทางสัตวแพทย์

  Panorama Thehorsepital resize         

            โรงพยาบาลม้าโคราช ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอุลตราซาวน์ เอ็นโดสโคป อุปกรณ์วิเคราะห์โรคชนิดอื่นๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือด เพาะเชื้อ ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทำการผ่าตัดโดยระบบปลอดเชื้อ มีตู้อบฆ่าเชื้อโรค เครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์วัดความดันและการหายใจ เตียงไฮโดรลิค และรอกยกม้า

  แต่คุณภาพของงานรักษาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่านั้น หากแต่อยู่ที่บุคลากรของโรงพยาบาล สัตวแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลม้าโคราช ได้รับการฝึกฝนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการดูงานในประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และฮ่องกง พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในวงการม้าทั่วโลก

              เครื่องมือก็ดี ความรู้ความชำนาญของบุคลากรก็ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การรักษาม้าประสบความสำเร็จ.... หัวใจของการรักษาม้าคือการที่สัตวแพทย์ทุกคนมีจิตใจเป็นผู้พิทักษ์ม้า อย่างแท้จริง

  line

  • การรักษาทางศัลยกรรม

   surgery2

   โรงพยาบาลม้าโคราชมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การผ่าตัดม้าจะคำนึงถึงความปลอดภัยของม้าเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ห้องวางยาสลบและห้องพักฟื้นที่มีการบุนวมรอบห้องและปูพื้นด้วยยางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวม้า เมื่อวางยาสลบแล้วจะมีเครนยกม้าขึ้นเตียงน้ำสำหรับการผ่าตัดม้าโดยเตียงน้ำจะลดการกดทับเส้นประสาทของตัวม้าเอง ก่อนการผ่าตัดสัตวแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณผ่าตัดเป็นอย่างดี เพื่อลดโอการในการติดเชื้อให้น้อยที่สุด เครื่องมือผ่าตัดที่ใช้จะผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลป นอกจากนี้ทีมงานผ่าตัดจะเป็นทีมงานที่ได้รับการฝึกเตรียมความพร้อมมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิสัญญีสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศัลยสัตวแพทย์ และสพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร ศัลยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดม้ามากกว่า 1,000 ตัว

   surgery1  surgery3 surgery13 surgery8 surgery9

  • การรักษาทางอายุรกรรม

   medicine7

   การตรวจสุขภาพม้า จะทำให้ทราบภาวะร่างกายของม้าว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ เป็นการตรวจเบื้องต้นดูสัญญาณชีพต่างๆ ของร่างกายม้า อาทิเช่น อัตราการเต้นของหัวใจ  อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจ เสียงปอด การเคลื่อนที่ของลำไส้ส่วนท้าย อุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการเดิน การเคลื่อนไหวต่างๆ และพิจารณาการตัดแต่งกีบและใส่เกือกว่าเหมาะสมหรือไม่

   การตรวจสุขภาพเบื้องต้นสัตวแพทย์จะสอบถามข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัย ได้แก่ การกิน การอยู่ การออกกำลังกาย การใช้งานม้า การดูแลสุขภาพรายวัน การตรวจเลือด การทำวัคซีน และการถ่ายพยาธิ 

   ทางโรงพยาบาลม้าโคราช ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพม้าโดยสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญ และมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ และตรวจโรคติดต่อได้ด้วย

   medicine3 medicine9 medicine8 medicine6

  • อุปกรณ์และเครื่องมือ

   การตรวจวินิจฉัยโรคในม้า ไม่สามารถดูแค่อาการของม้าแล้วทราบได้เลยว่าม้านั้นเจ็บป่วยเป็นอะไร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการวินิจฉัย รวมไปถึงการรักษา เพราะหากมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดแล้ว การรักษาย่อมผิดพลาดแน่นอน นอกจากบุคลากรก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีความรู้ความชำนาญ ทั้งหมดนี้เพื่อการรักษาม้าให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด และสำคัญที่สุดคือเพื่อสวัสดิภาพม้าเองจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยจากการรักษาที่มาจากการคาดเดา

   bannerarthro bannerendo bannergastro

   bannershock bannerus bannerxray

  • การเพาะขยายพันธุ์ม้า
  • ห้องแลปและการวินิจฉัยโรค

   บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ พยาธิภายในและภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วแม่นยำ สามารถตรวจโรคติดต่อที่สำคัญในม้า ได้แก่ โรคโลหิตจาง (Equine Infectious anemia; EIA), โรคเซอร่า (Trypanosomiasis; Surra) และโรค Equine Herpesvirus

   • ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือด

    ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างส่งเลือด สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละประเภท

   • ห้องแลปและการวินิจฉัยโรค

    บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ พยาธิภายในและภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วแม่นยำ สามารถตรวจโรคติดต่อที่สำคัญในม้า ได้แก่ โรคโลหิตจาง (Equine Infectious anemia; EIA), โรคเซอร่า (Trypanosomiasis; Surra) และโรค Equine Herpesvirus

    Blood-collection-banner lab-cost-banner
 • บริการด้านการศึกษา
  • บทความทางวิชาการ
   • การเลี้ยงม้าในเมืองไทย

    coverข้อมูลทั้งหมดนี้นำมาจากหนังสือ คู่มือการเลี้ยงม้าในเมืองไทย โดยได้รับอนุญาติจากผู้เขียน สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรยา ชื่นกำไร สัตวแพทย์เจ้าของโรงพยาบาลม้าโคราช และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิม้าลำปาง

    คำนำจากหนังสือคู่มือการเลี้ยงม้าในเมืองไทย 

    "โอ้ย! celebrity sextapes
    Big Ass Porn
    naked celebrities
    3d hentai
    milf ass
    celeb sex tapes
    celeb sex tapes
    cartoon porn comics
    real celebrity porn
    หมอมาเลยได้ไหม ม้ามันจะแย่แล้ว"
    เป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อย โดยเฉพาะเจ้าของม้าที่มักพูดด้วยว่า "ตายไปหลายตัว"และเมื่อเราถามว่า เป็นอะไรถึงตาย ก็จะมีคำพูดสรุปว่า "ก็หมอมาไม่ทัน มันถึงตาย" แนวคิดนี้ทำให้หมอที่รักม้ารันทดใจมาก เพราะเจ้าของไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตม้าที่เขาเลี้ยงเอง ยิ่งรันทดหนักเมื่อสิ่งที่ทำให้ม้าเหล่านี้ป่วยและตาย มักเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ป้องกันได้อย่างไร? ก็จากการเลี้ยงม้าด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจธรรมชาติม้า

     

    จริงอยู่ การเลี้ยงม้าในเมืองไทยนั้นไม่ง่าย 

    ม้าตามธรรมชาติไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในประเทศเขตร้อนชื้น ยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตร ยิ่งไม่ใช่ที่ชอบของสัตว์ประเภทนี้เลย ดังนั้นการเลี้ยงม้าในประเทศไทยจึงไม่ใช่ของง่ายๆ หากแต่เป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติ

    คู่มือเล่มนี้ ตั้งใจให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงม้า ทั้งสำหรับคนที่ "เลี้ยงม้ามาตั้งแต่เกิด" หรือคนที่อยากเลี้ยงม้าแล้วกำลังจะลงมือเลี้ยง เป็นคู่มือที่เขียนง่ายๆ ใช้รูปสื่อข้อมูล และใช้ประกอบกับการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ทั้งหมดเป็นหลักธรรมชาติและธรรมดาที่เราไม่ควรมองข้าม เป้าหมายเพื่อช่วยพลิกบทบาทมนุษย์จากการเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยต่างๆ ของม้า ให้เป็นผู้โอบอุ้มชีวิตม้า

    สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรยา ชื่นกำไร

    มูลนิธิม้าลำปาง

    โรงพยาบาลม้าโคราช

  • Continuing educaiton

    

 • ผลิตภัณฑ์

  นอกจากอาหารหลักที่เราต้องให้ม้า ได้แก่อาหารหยาบ (หญ้า ฟาง ต้นพืชชนิดต่างๆ) และอาหารข้น (อาหารเม็ด ธัญพืชต่างๆ) เราต้องให้อาหารเสริมด้วยเพื่อการเจริญเติบโต การใช้งาน การย่อยและดูดซึมอาหารอย่างปกติ จนถึงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

  อาหารเสริมที่เป็นพื้นฐานสำหรับม้า ได้แก่

  • เกลือแร่ (Electrolytes)
  • แคลเซี่ยม (Calcium)
  • Balance 3 in 1
 • บุคลากร